Adorácia

Ustavičná 24/7-hodinová adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti z farnosti Dojč.