Z dôvodu zvyšovania kvality bola stránka vysielania presunutá na nový server. Je nutná nová registrácia a schválenie pre každého jedného člena. Viac informácií na úvodnej stránke.
Prečítaje si, prosím, nižšie uvedené odporúčania pod prihlasovacím formulárom.

Prihlásenie

Odporúčania:

1️⃣ Môžete byť prihlásený len na 1 zariadení súčasne.
2️⃣ Ak sa zobrazí hláška “Prekročený maximálny počet aktívnych prihlásení pre tento účet. Ak chcete pokračovať, odhláste sa z iného zariadenia.” je potrebné aby ste sa odhlásili z druhého zariadenia (alebo okna/záložky prehliadača) alebo klikli na link “vynútené odhlásenie” a systém vás automaticky odhlásí zo všetkých ostatných zariadení príp. zabudnutých okien/záložiek prehliadača.
3️⃣ Po 4 hodinách nečinnosti vás systém automaticky odhlási.
4️⃣ Z horeuvedených dôvodov odporúčame uložiť si do prehliadača vaše prihlasovacie údaje, aby opätovné prihlásenia na stránku boli jednoduché a rýchle.